Batxibac

 • Presentació
El programa Batxibac té el seu origen en un acord entre els ministeris d'exteriors dels estats espanyols i francès de l'any 2005, i que el Departament d'Ensenyament desenvolupa a partir del curs 2010-2011. Durant el curs 2014-15 es preveu que hi haurà uns vint-i-cinc centres a Catalunya que oferiran aquest programa, entre ells l'Institut La Vall del Tenes.

Objectius del programa:
 • Obtenció d'una doble titulació: Batxillerat i Baccalauréat
 • Assoliment d'un alt nivell de coneixement de la llengua francesa, així com de la seva literatura i història
 • Accés directe a la universitat francesa
 • Doble via per entrar a les universitats catalanes
 • Currículum

La proposta de l'Institut La Vall del Tenes per impartir el currículum en francès és la següent:

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matèria

Hores

Horari

Matèria

Hores

Horari

Llengua Francesa

4

matí

Llengua i literatura francesa

4

tarda

Literatura francesa

2

tarda

Història

4

matí

Lectura en francès

2

matí

Lectura en francès

1

matí

Tutoria

1

matí

Tutoria

1

matí

Activitat virtual

1

no presencial

Treball de recerca

2

no presencial

Total

1012 • Requisits d'accés
  • Nivell equivalent a la categoria B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües
  • Els alumnes procedents d'altres centres, hauran de superar una prova de nivell de llengua francesa
 • Titulació Baccalauréat
Per obtenir la titulació cal:
 • Haver superat el 2n curs de Batxillerat
 • Aprovar la prova externa que convoca el consolat francès de Barcelona
 • Accés a la Universitat
  • Universitat francesa: amb les mateixes condicions que els alumnes francesos
  • Universitat catalana: accés mitjançant doble via
   • Nota de Batxillerat i de PAU
   • Nota de Baccalauréat i sense PAU. Es pot pujar la nota presentat-se a alguna matèria de la fase específica.
Les dues vies són compatibles de forma que al final es pot triar la via que més convingui.

Us podeu descarregar un document amb més informació al final de la pàgina.
 • Presentació de sol·licituds
  • Cal omplir el formulari que trobareu al final de la pàgina, i presentar-lo a la Secretaria del centre.
  • La nota mitjana de l'expedient acadèmic a la que es fa referència a la sol·licitud és la mitjana dels 3 primers cursos de l'ESO.

Ċ
Institut La Vall del Tenes,
31 d’ag. 2016, 8:39