Oferta educativa‎ > ‎

CFGM GA

CFGM Tècnic en Gestió Administrativa

Accés

Es pot accedir als cicles formatius de grau mig amb el títol de graduat en ESO o bé amb la superació d'una prova d'accés que convoca anualment el Departament d'Ensenyament.
El nombre de places ofertat és de 30, i la prioritat d'accés ve marcada, d'acord amb la normativa, per la nota mitjana d'ESO.
Un 20% de les places estan reservades per aquells alumnes procedents de la prova d'accés, i la prioritat d'accés ve determinada per la nota obtinguda en aquesta prova.
Més informació...

Currículum

Primer curs Hores Segon curs Hores
Comunicació empresarial i atenció al client 99 Comunicació empresarial i atenció al client 33
Operacions administratives de compravenda 132 Operacions administratives de recursos humans 99
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 33 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 99
Tècnica comptable 132 Tractament de la documentació comptable 99
Tractament informàtic de la informació 132 Tractament informàtic de la informació 66
Anglès 99 Operacions administratives de suport 66
Empresa i Administració 165 Empresa a l'aula 132
Formació i orientació laboral 99 Gestió i administració d'un espai comercial 66
Disseny gràfic d'un espai comercial 99

Hores lectives primer curs 990 Hores lectives segon curs 660


Pràctiques en empresa 350


Hores totals de formació segon curs 1010

En aquest enllaç trobareu els continguts de cadascuna de les matèries.

Horari

 1a 2a Descans  3a  4a  5a (lectura)   Descans  6a 7a 
 7:45 - 8:40  8:40 - 9:35 9:35 - 10:00   10:00 - 10:55  10:55 - 11:50  11:50 - 12:20  12:20 - 12:40 12:40-13:35 13:35 - 14:30 

L'horari del cicle formatiu és intensiu pels matins de dilluns a divendres, de les 7:45 a les 14:15