Oferta educativa‎ > ‎

ESO

La tutoria 

En cada grup classe hi ha dos tutors, dels quals un és el tutor d'aula i atenció als alumnes i un segon que es dedicarà a l'atenció d'alumnes...

Activitats de tutoria 

Durant el mes d'octubre l'escola dedica una setmana a les diferents sortides de tutoria dels grups d'ESO. Us descrivim a continuació aquestes sortides i d'altres que també es fan anualment.

1r d'eso, 2n d'eso, 3r d'eso, 4t d'eso


Treball de síntesi

Els treballs de síntesi són un conjunt d'activitats amb les que es pretén comprovar si s'han aconseguit i fins a quin punt, les capacitats formulades pels objectius generals d'etapa de les diferents àrees.

Projecte de recerca

4t d'ESO: El Camí de Santiago / El Camí de Sant Jaume des de Montserrat

En el darrer any de l'ensenyament obligatori el centre proposa als alumnes finalitzar aquesta etapa amb un projecte de recerca de major durada que els altres cursos. L'objectiu és viure una experiència ben diferent a l'habitual del cada dia escolar, fent els darrers 151 quilòmetres del Camí de Santiago, des del Cebreiro fins a Santiago de Compostel·la. El crèdit de síntesi, en la línia educativa del centre, vol fomentar la responsabilitat i autonomia dels alumnes, així com fer-los coneixedors d'una part de la història, cultura i art de Galícia.

Per aquells alumnes que es queden al centre el crèdit de síntesi es realitza també entorn el camí de Sant Jaume, però des d'un dels seus inicis a Montserrat.