Oferta educativa‎ > ‎ESO‎ > ‎

Currículum ESO

Currículum ESO 2016-17

Hores de classe setmanal

Matèries

1r

2n

3r

4t

Català

3

3

3

3

Castellà

3

3

3

3

Anglès

3

4

3

3

Socials

3

3

3

3

Biologia i Geologia

2 + 1 (Laboratori)


1 + 1 (Laboratori)


Física i Química


2 + 1 (Laboratori)

1 + 1 (Laboratori)


Matemàtiques

3

4

4

4

Tecnologia

2 + 1 (Laboratori)

1 + 1 (Laboratori)

1 + 1 (Laboratori)


Educació Física

2

2

2

2

Música

2

2 (1Q)

2 (2Q)


Visual

2

2 (2Q)

2 (1Q)


Religió / Valors ètics

2 (1Q)

1

1

2 (1Q)

Projecte de recerca
2 (2Q)

Matèries específiques


2

2

9

Projecte interdisciplinari

2 (2Q)
Tutoria

1

1

1

1

Total

30

30

30

30