Oferta educativa‎ > ‎ESO‎ > ‎

Currículum ESO

Currículum ESO 2018-19

Hores de classe setmanal


Matèries
1r
2n
3r
4t
Català
3
3 (1Q)
2 (2Q)
3
3
Castellà
3
3
3
3
Anglès
3
4
3
3
Socials
3
3 (1Q)
2 (2Q)
3
3
Biologia i Geologia
2 + 1 (Laboratori)

1 + 1 (Laboratori)

Física i Química

2 + 1 (Laboratori)
1 + 1 (Laboratori)

Matemàtiques
3
4 (1Q)
3 (2Q)
4
4
Tecnologia
2 + 1 (Laboratori) (1Q)
1 (Laboratori) (2Q)
1 + 1 (Laboratori) (1Q)
1 (Laboratori) (2Q)
1 + 1 (Laboratori)

Educació física
2
2
2
2
Música
2
2 (1Q)
2 (2Q)

Visual
2
2 (2Q)
2 (1Q)

Religió / Valors ètics
2 (1Q)
1
1
2 (1Q)
Projecte de recerca2 (2Q)
Matèries específiques

2
2
9
(a triar de la taula adjunta)
Projecte interdisciplinari
4 (2Q)
4 (2Q)


Tutoria
1
1
1
1
Total
30
30
30
30

Matèries optatives de 4t d'ESO


Franja 1
Franja 2
Franja 3
 • Física i química
 • Llatí
 • Economia
 • Informàtica
 • Biologia
 • Tecnologia Batxillerat
 • Tecnologia CF
 • Visual i Música
 • Filosofia i humanitats
 • Francès
 • Informàtica
 • Visual i Música
 • Salut i esport